RODO

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą:

• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach marketingowych

• Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie (73-200), ul. Wolności 13. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod adres e-mail: mbp_choszczno@op.pl lub zadzwoń pod numer tel. 95 765 22 39

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: wyślij wiadomość pod e-mail: abi.mbp.choszczno@gmail.com lub zadzwoń pod numer tel. 95 765 22 39

• Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres świadczenia usług (użytkownicy Biblioteki), pozostałe dane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z usług biblioteki (użytkownicy) bądź zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Total Page Visits: 982 - Today Page Visits: 2