CENNIK USŁUG

Cennik usług:

Kserokopie            A4: czarno-biały: 0,60 / kolor: 1,20 zł
                               A3: czarno-biały: 1,20 zł / kolor: 2,40 zł

Wydruk tekstu czarno-biały     A4: 1

Wydruk grafiki czarno-biały     A4: 2,00 zł

Wydruk tekstu kolorowy          A4: 2,00 zł

Wydruk grafiki kolorowy          A4: 5,00 zł

Fax                                                 2,00 zł

Koszt karty bibliotecznej (duplikat karty utraconej lub zniszczonej)     5,00 zł

Koszt upomnienia                      5,00 zł

Opłata za nieterminowy zwrot książki 0,20 zł za każdy roboczy dzień od 1 egz.

Koszt wypożyczenia międzybibliotecznego/od przesyłki   10 zł + ewentualnie koszt wg rachunku wystawionego przez bibliotekę udostępniającą

Skan za 1 szt/stronę                         0,50 zł

Fax krajowy                                       2,00 zł

Fax zagraniczny           wg cennika operatora telekomunikacji

Total Page Visits: 1570 - Today Page Visits: 1