.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ZIELONOGÓRSKIM

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy informację o podpisaniu porozumienia z Uniwersytetem Zielonogórskim o współpracy i realizacji wspólnych projektów popularyzujących dawne i współczesne dziedzictwo Ziem Zachodnich. Porozumienie MBP w Choszcznie i UZ w Zielonej Górze oparte będzie przede wszystkim na wsparciu merytorycznym i organizacyjnym w realizacji wspólnych projektów związanych z upowszechnieniem i popularyzowaniem wiedzy o Ziemiach… Czytaj dalej