FILIE BIBLIOTECZNE

Filia Publiczna w Choszcznie
ul. Obrońców Westerplatte 1

!!! FILIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA !!! 

Filia Publiczna oferuje:
– fachową informację bibliograficzną z zakresu różnych dziedzin wiedzy,
– dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym,
– gromadzimy i udostępniamy literaturę z zakresu socjologii,  pedagogiki i psychologii,
– publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
– piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
– czasopisma oprawne (roczniki archiwalne):  „Bibliotekarz”, „Polonistyka”, „Nowe Książki”, „Życie Szkoły”, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”,  „Szkoła Specjalna”, „Ruch Pedagogiczny”, „Kwartalnik Pedagogiczny”,  „Psychologia Wychowawcza”, „Poradnik Językowy”,  „Przegląd Zachodni” itp.,
– czasopisma nieoprawne (bieżące tytuły): „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, „Remedium”, „Świat Problemów”, ”Wychowanie w Przedszkolu” „Życie Szkoły”, „Edukacja Dorosłych”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Szkoła Specjalna”, „Refleksje”,
– prasę regionalną (archiwalne numery): „Bliżej”, „Jadwiga”, „Kurier Ziemi Choszczeńskiej”, „Wiadomości Krzęcińskie”, „Ziemia Drawieńska”.

MBP Filia w Kołkach
Kołki 31 C

Filia Publiczno-Szkolna w Korytowie
Szkoła Podstawowa w Korytowie / Korytowo, ul Szkolna 4, 73-200 Choszczno, tel. 095 768 11 02

Filia Publiczno-Szkolna w Sławęcinie
Szkoła Podstawowa w Sławęcinie / Sławęcin 60, tel. 095 765 75 37 w 24 (biblioteka)

Filia Publiczno-Szkolna w Suliszewie
Szkoła Podstawowa w Suliszewie / 73-222 Suliszewo, ul. Zwycięstwa 26, tel. 095 765 64 11

Total Page Visits: 599 - Today Page Visits: 1