.

„Uczymy dzieci programować”

W Filii Publicznej zajęciami na temat zdrowia, zakończyliśmy realizację IV edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”. Przez pół roku uczniowie klasy Id Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie z wielkim zaangażowaniem wykonywali przygotowane w programie zadania. Ćwiczenia projektowe główny nacisk kładły na rozwój umiejętności takich jak: wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego i… Czytaj dalej